Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie, zwane w dalszej treści Statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie jest stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie posiada swój symbol. Jest to emblemat, którego graficznym wzorem są litery PP wpisane w kwadrat w rogu którego znajduje się napis Polskie Piwo.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci z emblematem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowiska producentów polskich browarów.
 2. Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, usługowej wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego.
 3. Obrona ideałów wolności gospodarczej, bezwzględnego poszanowania prawa własności, wolności i odpowiedzialności w sferze gospodarczej.
 4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
 6. Pobudzanie życia gospodarczego poszczególnych regionów kraju.
 7. Kształtowanie obyczaju kultury picia piwa.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 2. Podejmowanie bezpośrednio będą opiniotwórczo inicjatyw wspierających rozwój poszczególnych regionów kraju.
 3. Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku.
 5. Doradztwo organizacyjno-prawne, ekonomiczne, wykorzystanie ekspertyz, badanie rynku.
 6. Prowadzenie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

Strony: 1 2 3 4

 • Subskrypcja

  Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie prosimy o dodanie kanału RSS do swojego czytnika.

 • Logowanie

 • Cookies

  Witryna korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.

RSS